Gıda Mühendisi :Özge TAŞKESMEZ


Özge TAŞKESMEZ (Gıda Mühendisi)

            Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İzmir’de tamamladı. 2002 yılında İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İzmir’de bulunan çeşitli yemek firmalarında üretim sorumlusu olarak çalıştıktan sonra 2009 yılında Üniversitemizde göreve başladı.

              Halen Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda görevine devam etmekte olup evli ve bir çocuk annesidir.

 

Telefon : 0226 815 58 28

Faks      : 0226 815 58 34

e-mail   : ozge.taskesmez@yalova.edu.tr

 

Görev ve Sorumlulukları

  • Öğrencilerin ve personellerin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için ham madde alımından, depolanması, işlenmesi ve tüketilmesine kadar olan aşamalarda gıda güvenliğini sağlamak
  • Yemekhane salon ve mutfağının, temiz düzenli olmasını ve hizmet veren personelin temizlik ve hijyene dikkat etmesini sağlamak
  • Araç ve gereçlerin (tepsi, çatal, bıçak, kaşık, tabak, bardak, kazan vb.) servis öncesi  ve servis sonrası hijyenik bir ortamda temiz halde bulundurulmasını sağlamak
  • Gelen gıda maddelerinin muayenesinin yapılması ve bu ürünlerden mevzuata uygun  olarak numuneler alarak kurumun gerekli gördüğü laboratuvarlarda tahlilinin yapılması  işlerini takip etmek
  • İhtiyaca uygun olarak alınan gıda maddelerinin muayenelerinin yapılıp mutfağa  alınmasından sonra depolama, hazırlama, pişirme ve servisinin yapılmasına kadar geçen  sürelerde kontrollerini yapmak
  • Gıdaların depolandığı, hazırlandığı, pişirildiği ve servis edildiği depo, mutfak ve yemekhanelerde  rutin ilaçlama takibini yapmak
  • Taşıyıcı firmalar ve malzeme alınan firmaların üretim tesislerini Muayene  Komisyonu eşliğinde denetlemek
  • Aylık yemek menüsünü hazırlamak
  • Üniversite bünyesinde bulunan yemekhaneleri ve kantinlerini denetlemek
  • Yemekhane mutfağını denetlemek