Spor Tesisleri İşletme Yönergesi

MEVZUAT > Spor Tesisleri İşletme Yönergesi

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

SPOR TESİSLERİ İŞLETME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1-  Bu Yönergenin amacı; Yalova Üniversitesine ait her türlü spor tesislerinin eğitim, araştırma ve spor amaçlı işletilmesi, mensuplarına sağlıklı yaşam koşulları içinde spor yapma imkanı sağlanması, spor organizasyonlarının düzenlenmesine ilişkin esasların belirlenmesi, ilgili birim ve kişilere ait görev, yetki ve sorumlulukların düzenlemesi.   

 

Kapsam

 

MADDE 2-  Bu Yönerge, Yalova Üniversitesine ait spor tesislerinin işletilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 47’nci maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

 

MADDE  4-  Bu Yönergede geçen,

1)      Üniversite                    : Yalova Üniversitesini,

2)      Rektör                          : Yalova Üniversitesi Rektörünü,

3)      Senato                          : Yalova Üniversitesi Senatosunu,

4)     Yönetim Kurulu            : Yalova Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

5)      Daire Başkanlığı          : Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını,

6)      Tesis Sorumlusu           : İlgili spor tesisinden sorumlu görevliyi

7)      Tesisler                         : Yalova Üniversitesi Spor Tesislerini,

8)      Tebliğ                           : Yılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği

 

İKİNCİ BÖLÜM

Spor Tesisleri Personel Görev ve Yetkileri

Şube Müdürü

 

MADDE 5- Şube Müdürü, tesislerin işletilmesinden Sağlık-Kültür ve Spor Daire  Başkanlığı’na  karşı sorumlu  Spor Hizmetleri Şube Müdürüdür.

 

Tesis Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları

 

MADDE 6- İlgili Spor Tesisi sorumlusu, madde 7’de belirtilen görevleri yerine getirir ve her konuda Şube Müdürüne karşı sorumludur.

 

Tesis Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları

 

MADDE 7- İlgili Tesis Sorumlusunun Görev ve Sorululukları şunlardır:

1)        Tesislerin bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak,

2)        Tesislerin bakım, onarım ve korunması için önlemler almak,

3)        Tesislerin günlük kontrollerinin yapılarak eksikliklerinin giderilmesini sağlamak,

4)        Tesislerde bulunan demirbaşların temiz, bakımlı ve kullanılır halde bulundurulmasını temin etmek,

5)        Tesislerin "Tesis Bilgi Dosyası"nın tutulmasını sağlamak,

6)        Tesislerde yapılacak spor faaliyetlerinin takvimini hazırlamak,

7)        Tesislerde yapılacak çalışma ve antrenman isteklerine uygun cevap vermek,

 

Spor Tesislerinin İşleyiş, Bakım ve Onarımı

 

MADDE 8- Spor Tesislerinin işleyişi, personel ihtiyacı, bakım ve onarımında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

1)   Tesislerin işletilmesinde ihtiyaç duyulan personel ve kısmi statüde çalışan öğrenci ihtiyacı, Şube Müdürlüğünün talebi, Daire Başkanlığının teklifi ve Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının onayı ile karşılanır.

2)   Tesislerin bakım-onarımı ve her türlü giderleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın bu faaliyetlerden elde edilen gelirler doğrultusunca tesis edilen ilgili bütçe tertibi ve ödenekten karşılanır. Tesislerin bakım ve onarımları için yapılacak harcamalarda, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döşeme ve demirbaş alımlarında Başbakanlık ve Maliye Bakanlığınca çıkarılmış veya çıkarılacak tasarruf genelgesi, talimat ve tebliğlerine ve/veya kurumsal düzenlemelere uyulacaktır.

 

Tesislere Giriş Hakkının Verilmesine İlişkin Esaslar:

 

MADDE 9- Tesislerden faydalanabilecek kişiler:

1) Yalova Üniversitesi çalışan ve emekli personeli ile bunların eşleri, 1. derece yakın akrabaları

2) Yalova Üniversitesi öğrencileri,

3) Rektörlük Makamı tarafından faydalandırılması uygun görülen diğer kişiler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Spor Tesisleri ve Uyulacak Kurallar

Spor Tesisleri

 

MADDE 10- Bu yönergeye esas olan spor tesisleri şunlardır:  

1)      Açık ve kapalı halı sahalar,

2)      Kondisyon salonları,

3)      Açık ve kapalı tenis kortları,

4)      Açık kapalı basketbol ve voleybol sahaları.

 

Spor Tesislerinde Uyulması Gereken Kurallar:

 

 

 

 

MADDE 11- Tesisleri kullananların uyması gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır:

Genel Kurallar:

1)      Tesislere girişte görevliye müracaat edilmeden giriş yapılamaz.

2)      Tesislerde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

3)      Tesislerden sadece tesise özel spor kıyafeti ve ayakkabısı ile faydalanılabilir.

4)      Tesisler,  Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak haftalık program dahilinde kullandırılır.

5)      Tesisleri kullanan üyelerimizin yada misafirlerinin verdiği her türlü zarar tutulacak tutanağa göre üyeden tazmin edilir.

6)      Rezervasyon gereken tesisler için önceden rezervasyon yaptırılması zorunludur.

7)      Tesislerde kaybolan eşyalardan kişilerin kendileri sorumludur.

8)      Spor Tesisi kullanım ücreti ve üyelik aidatı ‘’Yılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ’’ de belirtilen tutarlardan az olmamak üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ücretlerin kullanım öncesi ödenmesi zorunludur.

9)      Tesis kurallarına uymayan ve huzursuzluk çıkaranların üyelik iptali konusunda Daire Başkanlığı yetkilidir.

Kurallara uyulmaması durumunda:  

Birinci defa yazılı ihtar, ikincisinde bir ay süre ile geçici iptal, üçüncüsünde bir yıl süre ile üyelik iptali müeyyidesi uygulanır ve üyelik aidatı geri ödenmez.

10)             Spor Tesislerinde gözetim altında tutulması gereken yerlerde, tesis ve sağlık kurallarına uymayanlar ile gözetim eşliğinde spor yapmayan kişilerde meydana gelecek sağlık sorunları vb. rahatsızlıklardan Üniversite sorumlu değildir.

 

MADDE 12- Spor Salonlarında Uyulması Gereken Kurallar:

1)      Spor Salonlarına uygun spor kıyafeti ve spor ayakkabısı bulunmayanlar giremez.

2)      Çamurlu ve kirli spor ayakkabısı ile salona girilemez.

3)      Spor Salonu içerisinde hiçbir gıda maddesi yenmez ve sakız çiğnenmez.

4)      Spor Salonu doğru ve amacına uygun olarak kullanılır. Araç gereçlere ve zemine zarar verilmemelidir.

5)      Soyunma odaları temiz ve düzenli kullanılmalıdır.

6)      Soyunma odalarındaki duşlar amaç dışı kullanılmamalıdır. (kıyafet, ayakkabı yıkamak vb…)

7)      Spor Salonunu kullananlar, görevliden dolap anahtarlarını alarak eşyalarını dolaplara koymalıdırlar.

 

MADDE 13- Halı Sahada, Basketbol ve Voleybol Sahalarında Uyulması Gereken                     Kurallar:

1)   Halı Sahadan yararlanmak isteyen kişilerin, önceden rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

2)   Halı Saha içerisinde uygun spor kıyafeti ve spor ayakkabısı giyilmesi zorunludur.

3)   Soyunma odaları ve dolap anahtarları salon görevlilerinden temin edilir.

4)   Halı Sahada,  zemine zarar veren ayakkabı kullanımı yasaktır.

5)   Halı Saha içerisinde hiçbir gıda maddesi yenmez ve sakız çiğnenmez.

6)   Alınan seans sürelerinde başlama ve bitiş saatlerine uymak zorunludur.

7)   Halı sahayı kullanmak isteyenlere verilecek randevu, saat ücretinin tesisi kullanmadan önce Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Sosyal Tesisler hesabına yatırılıp dekontunun şube müdürlüğüne getirilmesinden sonra verilecektir. 

 

MADDE 14- Kondisyon Salonunda Uyulması Gereken Kurallar:

1)      Kondisyon salonunu kullanırken uygun spor giysileri kullanılmalıdır.

2)      Kondisyon salonunda kullanılmak üzere temiz spor ayakkabısı bulundurulmalıdır.

3)      Kondisyon salonunu kullanırken havlu bulundurulması zorunludur.

4)      Kondisyon salonu içerisinde hiçbir gıda maddesi yenmez.

5)      Kondisyon salonuna girişte görevliye müracaat edip,  kayıt yaptırdıktan sonra görevli rehberliğinde çalışılmalıdır.

6)      Kondisyon Salonunda bulunan spor aletlerinin, parçalarını sökmek, yerlerini değiştirmek yasaktır.

7)      Kondisyon salonunda öğrenci-personel seanslarına uyulmalıdır.

8)      Elektronik aletleri kullanmak için görevliden yardım alınmalıdır.

9)      Kondisyon aletlerinin kullanım şekli değiştirilmek istendiğinde görevliden yardım alınmalıdır.

10)  Kondisyon Salonu kullanımına üyelerin sağlık kontrollerini yaptırmadıkları takdirde oluşabilecek tüm sorunların sorumluluğu kendilerine aittir. 

 

MADDE 15- Açık ve Kapalı Halı Sahasında Uyulması Gereken Kurallar:

1)   Futbol Sahasından yararlanmak isteyen kişilerin, önceden rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

2)   Futbol Sahası içerisinde uygun spor kıyafeti ve spor ayakkabısı giyilmesi zorunludur.

3)   Soyunma odaları ve dolap anahtarları salon görevlilerinden temin edilecektir.

4)   Futbol Sahası içerisinde hiçbir gıda maddesi yenmez ve sakız çiğnenmez.

5)   Alınan seans sürelerinde başlama ve bitiş saatlerine uymak zorunludur.

6)   Futbol Sahasını kullananlardan saat ücreti, tesisi kullanmadan önce spor tesisinin gelirleri için milli bankalardan birinde açtırılacak banka hesabına yatırılacak ücrete ilişkin dekontun Tesis Sorumlusunun bilgisi dahilinde Başkanlığa ulaştırılmasını müteakip randevu verilecektir.

7)   Futbol Sahasının eğitim amaçlı kullanıldığı saatlerde, öğrenciler ders öğretmeni nezaretinde tesisi kullanabilirler.

 

MADDE 16- Tenis Kortlarında Uyulması Gereken Kurallar:

1)      Tenis Kortlarına uygun spor kıyafeti ve spor ayakkabısı bulunmayanlar giremez.

2)      Tenis Kortları içerisinde her türlü gıda maddesi yemek yasaktır.

3)      Tenis Kortlarından yararlananlar, raket ve topları kendileri temin etmeleri gerekmektedir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Spor Tesisleri Tahsisi ve Ücretlendirme

Tahsis

 

MADDE 17- Üniversiteye Ait Tesisler Aşağıdaki Şartlarda Rektörlük Tarafından Kısa veya Uzun Süreli Olarak Tahsis Edilebilir:

1)      Tesisler esas itibariyle eğitim-öğretim, serbest zaman ve spor faaliyetlerine,

2)      Eğitim-öğretim ve Üniversitenin spor faaliyetlerini aksatmayacak şekilde, tesislerin fiziki alt yapısını ve saha içi dokusunun korunarak kullanılması kaydıyla Üniversitemiz birimlerine,

a)      Rektörlükçe gerekli görülen her türlü toplantı, kültür, spor ve sanat faaliyetlerine,

b)     Yönetim Kurulunca belirlenecek saatlik, günlük, haftalık ve aylık ücretler karşılığı Üniversite dışı spor kulüpleri ve diğer kuruluşlara,

3)      Tahsis için Daire Başkanlığına en az bir hafta önceden müracaat edilmesi gerekir.

4)      Tahsisin reddi halinde gerekçesi ilgili birime bildirilir.

 

Tahsis başvurusu

 

MADDE 18- Tahsis Başvuru İşlemleri Aşağıda Belirtilmiştir:

1)   Tesislerin tahsisini isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, Daire Başkanlığına başvururlar.

2)   Başvurular eğitim ve öğretimi engellemeyecek şekilde, Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

3)    Aynı spor tesisi için aynı günde birden fazla talep olması halinde; söz konusu tesis, Üniversite içi faaliyetlere öncelikli olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve son olarak gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilebilir.

4)    Tahsis bedelinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Sosyal Tesisler hesabına yatırıldığına dair belgenin ibrazından sonra kullanıcılara uygun çalışma saati verilir.

 

Ücret

 

MADDE 19- Tesislerin Ücretlendirmesi Aşağıdaki Şartlarda Yapılır:

1)     Tesislerin kullanım ücretleri, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan, “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ” esasları dikkate alınmak suretiyle,  Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE- 20

Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE- 21

Bu Yönerge hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.