YENİ KULÜP KURMA

Aynı isimde ve aynı amaçlarda birden fazla kulüp kurulması Yönergeye aykırı olduğundan, kurmak istediğiniz kulübün kurulmuş olup olmadığını Kültür Şube Müdürlüğünden sorgulayınız.

Yeni kulüp başvurusunda bulunacak öğrenciler Üniversitemizin internet sitesinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı sayfasında  “FORMLAR” başlığı altında bulunan “YENİ KULÜP KURMA FORMLARI” ndan

  1. KULÜP BAŞVURU DİLEKÇESİ
  2. AKADEMİK DANIŞMAN DİLEKÇESİ
  3. KULÜP KURUCU ÖĞRENCİ LİSTESİ

Bu evrakları ve Yalova Üniversitesi “

Kulüp Etkinliklerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönerge”ye uygun olacak şekilde hazırlayacakları KULÜP TÜZÜĞÜ ile birlikte Kültür Spor Şube Müdürlüğüne başvuracaklardır.

 

Kulüp güncellemesi ve Yeni kulüp başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Merkez Araştırma Laboratuvarı karşısında bulunan Kültür Şube Müdürlüğünden edinebilirsiniz.

 

YENİ KULÜP BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH 3 KASIM 2023 OLUP BU TARİHTEN SONRA YAPILACAK BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.