Sağlık Hizmetleri

BAŞKANLIĞIMIZ > Sağlık ve Mediko Hiz. Şube Müdürlüğü

2009 yılında hizmete giren merkezimiz 2010 yılında yeni binasına taşınmıştır.  Üniversitemizin Mediko Sosyal Sağlık Merkezinin amacı, öğrencilerimize, akademik ve idari bütün personelimize kapsamlı olarak, koruyucu sağlık hizmetleri ve birinci basmak ayakta tedavi hizmeti vermektir.

Mediko sosyal merkezine başvuran tüm öğrencilerimizin sosyal güvenlik durumlarına bakılmaksızın muayeneleri ücretsiz olarak yapılır. 
 

ÖĞRENCİLERİMİZE SUNULAN HİZMETLER


Sosyal Güvencesi Olmayan Öğrenciler  Üniversitemiz öğrencisi olup herhangi bir sosyal güvencesi olmayan öğrencilerimizin tüm sağlık ihtiyaçları üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.  Bu öğrencilerimizin muayene ve tedavilerinin yanı sıra, verilen sağlık karnesine yazılan reçetedeki ilaçların bedelleri, üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanır.

Bu öğrencilerin ileri tetkik ve tedavileri için başka sağlık kuruluşlarına sevkleri gerektiğinde, sağlık karneleri vizeli olmak koşuluyla, mediko sosyal merkezlerindeki hekim tarafından yapılır ve sevk edilen kurumdaki tüm giderler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanır.

Sosyal Güvencesi Olan Öğrenciler:  Anne veya babasından dolayı sosyal güvencesi olan öğrencilerimizin muayeneleri mediko sosyal merkezimizde ücretsiz olarak yapılır. Fakat tedavi için gereken ilaçlar, kişinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunun ona verdiği karneye yazılır.  Sosyal güvencesi olan bu öğrencilerin ileri tetkik ve tedavi amacıyla diğer sağlık kuruluşlarına sevkleri ise bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları üzerinden olur ve tedavi masrafları bu kurumlar tarafından karşılanır. 
 

PERSONEL YA DA PERSONEL YAKINLARI İÇİN SUNULAN HİZMETLERİMİZ.


Üniversitemiz akademik ve idari personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler mediko sosyal merkezimizden birinci basmak tedavi hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Merkezimiz hizmetlerinden faydalanmaları için sadece personel kimlik kartları ile başvurmaları yeterlidir.

Akademik ve idari personel için yıllık sağlık takip sistemi uygulanmaktadır.Bu kapsamda tüm personelimizin tıbbi özgeçmişlerini kayıt edildiği kan hastalıkları ,kalp ,böbrek, karaciğer fonksiyonlarının yıllık olarak kayıt edildiği kişisel sağlık dosyaları oluşturulmuştur.Sağlık takip sisteminde takip periyotları yaş ve cinsiyete göre oluşturulmaktadır.Takiplerde sorun çıkan personelimize tedavi,izleme ve yönlendirme hizmetleri verilmektedir.

TETKİKLER

1) EKG LABORATUAR

 • Biyokimyasal Tektiler
 • Açlik Kan Şekeri
 • Alkali Fosfataz
 • ALT(SGPT)
 • AST(SGOT)
 • GGT
 • Amilaz
 • Total Bilirubin
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • Kreatinin
 • Üre
 • BUN
 • Ürik Asit
 • Potasyum 


2)HEMOGRAM

 • 18 Parametre

3)SEDİMANTASYON

 

4)ASO,CRP,RF 

5)KAN GRUBU

 

6)İDRAR TETKİKİ

 • 11 Parametre

Laboratuar hizmetleri;

1- Doktor muayenesi yapılmadan ve doktor tarafından istek yapılmadan laboratuarda tetkik yapılmamaktadır.
2- Hastanın kendi isteği doğrultusunda tetkik yapılmamaktadır.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Üniversite öğrenimine başlamak; yeni bir şehir, yeni bir okul, yeni bir çevre çoğu kez beraberinde bazı güçlükler getirmektedir. Bu güçlükleri çözmede öğrencilere yardım etmek üzere Mediko-Sosyal Merkezi içinde Psikolojik Danışma Birimi bulunmaktadır. Bir psikologumuzun görev yaptığı bu birimde Danışmanlık Hizmetleri bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları biçiminde yürütülmektedir.

Öğrencilere Verilen Danışmanlık Hizmetleri;

  • Stresle başa çıkma 
  • Etkili ders çalışma 
  • Uyum güçlükleriyle başa çıkma 
  • İletişim becerilerinin kazandırılması 
  • Sınav kaygısıyla başa çıkma 
  • Kişiler arası ilişkilerdeki güçlüklerle başa çıkma